Voorwaarden en regels

Introductie


BESTE GEBRUIKERS:

Het blijkt toch dat we regels nodig hebben. Deze zien er, als je deze leest, wel erg strak uit maar dat is om het makkelijk leesbaar te maken (puntsgewijs). Het is niet zo dat we mensen na 1 fout al van het board af knikkeren of zoiets, de manier van omgaan met onze gebruikers blijft gewoon als vanouds en dat is dat we erg soepel zijn.

 

Algemene regels

 1. Fatsoensnormen. NIET schelden, irriteren, uitlokken, ruziën of andere vervelende zaken online doen. Persoonlijke vetes vecht je maar per e-mail uit. Fatsoenlijk gedrag is rule nr.1 en dat is wel iets waar we heel streng op toezien.
 2. Moderator handelingen. Een moderator neemt een beslissing of doet een handeling die hij naar eer en geweten op dat moment het beste vind. Uiteraard kan er altijd een vergissing zijn of een punt van discussie. Je hebt als gebruiker -te allen tijde- het recht om navraag te doen omtrent een beslissing of handeling, echter UITSLUITEND per pm of email naar betreffende moderator of anders via het algemene contact email adres. Natuurlijk dient e.e.a. uitsluitend op nette en fatsoenlijke wijze te geschieden. Botte mails beantwoorden we niet.
 3. Gebruik het info email adres en de email adressen van onze moderators NIET als vraagbaak voor het stellen van vragen die gewoon op het board gesteld kunnen worden. Gun ons ook onze rust.:) Vragen die niet in onze email thuishoren verwijzen we rigoureus terug naar het board.
 4. Probeer zoveel mogelijk topics te plaatsen in de forums die daarvoor bedoelt zijn (uitleg staat er onder). Weet je niet waar het thuis hoort, post dan in het Kletspraat of in het Beginners c.q. Algemeen forum, dan zit je nooit fout. Wordt niet meteen boos als je een posting kwijt bent, in principe worden er GEEN postings gewist zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen (tenzij die geen pm of email adres in zijn profiel heeft). Is je posting niet meer te vinden waar hij stond, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat een van de moderators hem in het juiste forum geplaatst heeft. Hiervan doen we geen mededelingen. Er is een search (zoek) functie dus je kunt hem gemakkelijk genoeg terugvinden. Wij behouden ons overigens het recht voor om (indien wij dat nodig achten) berichten te wijzigen, of al dan niet tijdelijk te verwijderen.
 5. WIJ ZIJN GEEN VRIJSCHAKELBOARD! Wij staan dan ook niet toe dat er openlijk om keys, keysites, vrijschakelmanuals en wat daar op lijkt in postings voorkomen, deze worden rigoureus door ons weggeedit. Dit geld ook voor andere illegale zaken. Wij bespreken dus ook geen externe cardsharing, alleen interne cardsharing. Dit board is voor hobbyisten om ervaringen uit te wisselen, we proberen daarbij zoveel mogelijk info uit te wisselen, maar wel binnen de wettelijke grenzen.
 6. Onderhoud wordt er regelmatig door ons gedaan. Links die niet meer werken worden gewoon gewist. Ben je dus een link kwijt dan kun je er van uit gaan dat die niet meer werkte of niet toegestaan was. Het kan ook zijn dat er oudere nietszeggende postings na langere tijd verwijdert zullen worden, dat is om de database zo schoon mogelijk te houden zodat zo weinig mogelijk dingen de backup op gaan waar we niets aan hebben, dat neemt namelijk alleen plaats in beslag. Ook afgehandelde en oude dingen uit het Te Koop forum zullen regelmatig worden opgeschoond. Niet (meer) werkende links mag je ook zelf altijd melden aan ons!
 7. COMMERCIELE REKLAME EN LINKS NAAR COMMERCIELE SITES/BEDRIJVEN ZIJN TE ALLEN TIJDE VERBODEN! De enige uitzondering hierop is als dit nodig is ter verduidelijking van een en ander naar aanleiding van een vraag van een gebruiker. In dat geval is uitsluitend een rechtstreekse link naar bijvoorbeeld de specificaties van de apparatuur toegestaan dus NIET naar de homepage van de fabrikant/handelaar/bedrijf! Geldt dus ook de satelliet providers zoals C+, TVV, Premiere etc.!. Het is ook niet toegestaan een url of urlvorm als gebruikersnaam te hebben.
 8. De signoff's (ondertekeningen) mogen gebruikt worden voor een naam of een leuke tekst, NIET voor urls en andere zaken, zie voor meer uitleg desbetreffende posting hierover in dit forum. Bijv. links naar je website horen in je profiel, niet in een signoff of als anderssoortige ondertekening.
 9. Zorg ALTIJD dat uw e-mail adres up to date is. Met een niet-werkend email adres kun je je wachtwoord niet meer achterhalen als je dat kwijt bent. Verder krijgen wij berichten die door de forumsoftware gestuurd worden (waaronder ook pm notificaties met de inhoud van de pm!!!) teruggestuurd als je email adres niet werkt. Dit kan en zal er toe leiden dat we je account omzetten in een alleen-lezen account en/of dat we je per pm benaderen om binnen een gestelde termijn het in orde te maken. Gebruik geen anti-spam of 10 minuten email adressen etc., wij controleren daarop en het account wordt onherroepelijk onmiddellijk gewist!
 10. LET OP MET SMAAD EN LASTER!!! Ondanks dat wij begrijpen dat mensen zich soms boos kunnen maken over hoe zij behandeld worden bij bepaalde bedrijven, kan men niet altijd zomaar zijn hart daarover publiekelijk luchten. Een bedrijf moet zich ook kunnen verdedigen (recht op weerwoord of wederhoor) en het is voor bedrijven niet te doen om alle forums dagelijks af te stropen om foute uitlatingen in de gaten te houden. Wil je dus echt je ongerief kenbaar maken, probeer er dan eerst met het betreffende bedrijf uit te komen. Lukt dat niet, is eventuele plaatsing van je mening mogelijk, maar let op met smaad! Indien je jezelf negatief over iemand of een bedrijf uitlaat zonder argumentatie en bewijs, is er sprake van smaad en dat is niet toegestaan, ook juridisch niet. Bij voldoende argumentatie zou het eventueel kunnen zijn dat wij proberen betreffend bedrijf voor een reactie te benaderen. Het is echter in principe nooit de bedoeling een discussie of ongenoegen met of over een dealer via het forum uit te vechten. Een persoon of bedrijf heeft bij ons recht op weerwoord en kan hiervan gebruik maken door middel van het plaatsen van een reactie bij betreffend bericht.
 11. Dubbele accounts zijn NIET toegestaan. We zien dat mensen dit proberen om op die wijze o.a. onze downloadlimieten te omzeilen. Respecteer ook onze kosten voor bandbreedte en de hosting en ga niet op slinkse wijze proberen dit te misbruiken. Hier zijn we heel streng in. Dubbele accounts worden gewist en gebruikers lopen bij herhaling grote kans op een ban!

 

Forum specifieke regels

 1. Het Nieuws en Info forum is GEEN vergaarbak voor allerlei dingen die niet echt zinnig zijn. Daarom is bij deze besloten dat postings omtrent het offline gaan en online komen van boards en sites NIET meer in het Nieuws en Informatie forum gezet worden aangezien is gebleken dat dit gewoon een hoop rommelachtige aan/uit of off/up postings leidt. Dit soort dingen komt vanaf nu aan (als het al perse moet) in de kletspraat. Vermeld alleen -echt- nieuws in dat forum, bijvoorbeeld als een site echt lang weggeweest is en hij komt dan terug, dat is nieuws.
 2. Enkele forums zijn "moderated", dat wil zeggen dat indien je daar post, jouw posting niet meteen in het forum zichtbaar wordt, maar pas nadat deze goedgekeurd is door een van de moderators. In deze forums is het NIET de bedoeling om vragen te stellen en reply's te schrijven. De schrijvers van de postings en de moderators kunnen wel de postings editten zodat ze hun postings ook up to date kunnen houden/brengen.
 3. De Bedelstaf is voor alle postings waarin je vraagt om je per email dingen te sturen die op het board niet gevraagd mogen worden uit wettelijke redenen. ZET IN HET SUBJECT DUIDELIJK DE NAAM VAN DE LINK OF JE VRAAG zodat anderen met dezelfde vraag er bij kunnen posten en niet zelf steeds een nieuw topic hoeven aan te maken. Dit forum zal ook regelmatig worden opgeschoond. Reply's zijn hier niet toegestaan, daar is pm voor.;)
 4. Te Koop Gevraagd/Aangeboden heeft extra regels. Hierin worden GEEN nieuwe artikelen aangeboden, ook is het NIET de bedoeling dat handelaars hier hun overschot komen aanbieden, wij houden een oogje in het zeil. Aanbiedingen dienen voorzien te zijn van een een REDELIJKE prijs c.q. richtprijs/vraagprijs. Het kan handig zijn om je email adres in je profiel zichtbaar te maken. Plaats GEEN email adres in je posting! De "doe een goed bod" postings staan we niet toe!


Twijfel je of je iets kunt plaatsen of ben je bang dat wij er op in springen doordat de prijs te hoog is, mail dan naar het bekende email adres, dan wordt het voorgelegd in het moderatorforum. Het moderatorteam bekijkt dan of het geschikt is voor plaatsing of niet.

 

Disclaimer

 1. Satellite Fun heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.
 2. Voor alle communicatie, mogelijk gemaakt door middel van of voortvloeiend uit een onderdeel van dit forum, zoals meningen, advies, standpunten, kennis of andere uitingen vallen volledig onder de verantwoording van de auteur in persoon. Satellite Fun, en daarmee de eigenaar, beheerder(s) en alle betrokken partijen, kan/kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor de uitspraken of berichten gedaan door de auteurs. Satellite Fun wijst hiervoor ook elke aansprakelijkheid af.
 3. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Satellite Fun. All rights prohibited.
 4. Indien u gebruik maakt van ons forum plaatst, zullen er bepaalde gegevens van u opgeslagen worden, welke met uw gebruikersnaam in verband kunnen worden gebracht, zoals ip adres, tijd, datum etc.. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt. De enige uitzondering hierop is justitie, doch uitsluitend wanneer daar aanleiding toe is. Wel zullen uw forum bijdrages in zoekmachines te vinden zijn. Tevens wordt er voor het inloggen, posten, meedoen aan pols etc. en ten behoeven van statistieken, gebruik gemaakt van cookies (zie onze cookie policy). Bij het accepteren van de disclaimer verklaard u zich met alle regels en onze Privacy policy (beleid) en cookies automatisch akkoord. Indien u niet akkoord bent, gelieve dan ons forum en de site niet te gebruiken en deze te verlaten.


Het Satellite Fun Team.
Hosting Fun

Terug
Bovenaan Onderaan