Jump to content
Sign in to follow this  
freggel1

Steeds meer wordt er afgeschaft, en alles wordt duurder!!!

Recommended Posts

freggel1

Ik snap er eerlijk gezegd niks meer van hier in Nederland???

 

Mannen alles wordt duurder en duurder, en er komt steeds minder retour!?

 

Kijk, ik ben zelf chronisch ziek, ga er niet dood aan, maar maak wel extra kosten, die voorheen van afgetrokken konden worden bij de belastingaangifte, daarna kreeg je het automatisch terug aan het eind van het jaar, en nu helemaal niets meer, terwijl ik nog steeds dezelfde of meer kosten maak om aan het werk te blijven??? 

 

Nu zat ik te wachten op de brief van het mantelzorgcompliment, de wederhelft heeft namelijk ook iets onder de leden...

 

Die brief komt dus niet meer, want men heeft dit weggelegd bij de gemeentes, en tja, onze gemeente heeft nog niet besloten wat ze er mee gaan doen. 

 

Ik kan nog wel een eind doorgaan, maar daar heb ik ff geen zin in, ik denk dat ik vandaag of morgen maar eens met een bootje naar 1 of ander moslimland roei, en dan terugkom en asiel aanvraag.  >:(

 

 


Happy Funboardin'

Share this post


Link to post
Black Tiger

We worden gewoon steeds meer genaaid.

Eerst krijgen we nog van het CZ als chronisch zieken, toen werd dat enorm veel minder (scheelde voor ons tweeën in totaal 400 euro per jaar) minder en toen ging het naar de gemeente en ik heb nog niets gezien, volgens mij krijgen we nu niets meer.

 

Als ik m'n kennis mag geloven (heb zelf nog niet gekeken) krijgen we 13 euro per maand netto meer. Daar gaan om te beginnen al weer 4 euro af omdat de zorgverzekering duurder is geworden.

Blijft er 9 euro per maand over. In juli gaat de huur omhoog met 20 euro, dus hebben we vanaf juli al 11 euro minder dan voorheen.

 

Dan hebben we het nog niet gehad over stijgen van kosten van boodschappen.

Dan is er opeens belasting op de kabels in de grond van de energiemaatschappijen waardoor energie ook weer duurder wordt. Voor 2 man de eigen bijdrage met 10 euro per jaar omhoog is ook weer 20 euro op jaarbasis.

We hebben al zaken uit onze zorgverzekering geschrapt omdat het volledige pakket voor ons niet meer betaalbaar is.

En er zitten steeds meer mensen in steeds nijpender wordende situaties.

 

Inderdaad we kunnen nog wel even door gaan zo. Feit is dat men ons blij maakt met een dode mus en we onder de streep toch gewoon weer in de min terecht komen oftewel gewoon alweer inleveren in plaats van er eindelijk eens een beetje op vooruit te gaan.

En zolang er geen andere (sociale) regering in dit land komt is er ook geen zicht op verbetering.:(


Greetings, Black Tiger

Share this post


Link to post
Parabolica

Maar Freggel1, de gemeente kan een aanvraag niet zomaar naast zich neerleggen en moet binnen 8 weken beslissen op jouw aanvraag. Doen ze dat niet dan kan je in bezwaar gaan i.v.m. met het uitblijven van een beslissing.

 

Rutte die samenwerkt met die andere politieke partij de PvdA lopen niet voor niks zo te lachen omdat niemand hier tegen protesteert en dat bevalt hun wel. En inderdaad zoals BT schrijft leveren chronische zieken maar ook mensen op of onder de armoedegrens jaarlijks flink in. Je kan dan op je vingers natellen dat het een keer zal ophouden en dat niemand meer iets zal aanvragen als men zelf de kosten volledig moet betalen.

 

 


DM8000 Newigma2

Share this post


Link to post
freggel1

Ik plak even geen quotes, want ik snap Black Tiger zijn standpunt! 

 

Wij kregen hier de voorgaande jaren ook nog 1 ander terugbetaald, maar nou al weer een paar jaar niet meer, scheelt ons intussen een kleine €1000,- !

 

Nu het gezaag over het mantelzorgcompliment, en waar @Parabolica een antwoord over geeft, vergeet het maar, een gemeente moet zelf beslissen wat men er mee doet? Uit welk potje komt dit geld, ik denk dat we dit samen betalen? 

 

Lees onderstaand bericht

 

Door de nieuwe Wmo-wet is de regeling mantelzorgcompliment komen te vervallen vanaf 2015. U hebt wel de mogelijkheid om het mantelzorgcompliment met terugwerkende kracht aan te vragen voor de jaren voor 2015. Let op: 30 april 2015 is de uiterlijke datum om aanvragen hieromtrent in te dienen.

 

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Bel of mail dan eerst naar de sociale verzekeringsbank (SVB)  Telefoon: (030) 264 8444 E-mail: mantelzorg@svb.nl

Heeft u vragen over uw indicatie, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg. Komt u hier niet uit of heeft u aanvullende ondersteuning nodig? Neem dan contact op met SWZ.

 

Vanaf 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Gemeente Zundert heeft nog niet besloten op welke wijze zij daar invulling aan willen geven.


Happy Funboardin'

Share this post


Link to post
freggel1

K.U.T----> landje....

 

Een antwoord nadat ik een mail gestuurd heb: 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de Regeling Waardering Mantelzorg komen te vervallen. De SVB kan daarom sinds  1 mei 2015 geen aanvragen meer in behandeling nemen.

 

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, zijn vanaf 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk om mantelzorg te waarderen. Gemeenten mogen zelf weten hoe zij dit invullen. Wilt u weten hoe mantelzorg in uw gemeente wordt gewaardeerd? Neemt u dan contact op met uw gemeente.

 

 

 

Heeft u algemene vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Neem dan contact op met Mezzo. Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Mezzo heeft geen inzage in persoonlijke gegevens. Zij kunnen niet voor u kijken of u recht heeft op het mantelzorgcompliment of dat uw aanvraag in behandeling is. Dat is nu aan uw gemeente om te bepalen. Mezzo is bereikbaar via de Mantelzorglijn: 0900 - 20 20 496 (10ct/pm).

 

 

 

Heeft u een klacht of bezwaar over een eerder toegekend of afgewezen Mantelzorgcompliment? Dan kunt u deze per post sturen aan:

 

SVB Afdeling Mantelzorg

Postbus 8064

3503 RB Utrecht

 

 

Moeten we nou echt allemaal achter alles aan gaan? Men stuurt wel steeds meer rekeningen voor de zorg aan huis, en ik denk dat ik die vandaag of morgen ook maar niet meer betaal...


Happy Funboardin'

Share this post


Link to post
Parabolica

Door de decentralisatie is inderdaad alles naar de gemeenten gegaan en doet het SVB niks meer. Het is te gek voor woorden dat wie eerder recht had op mantelzorg of een vergoeding niet automatisch is overgegaan naar de gemeente en je alles weer opnieuw moet aanvragen.

 

Het kan dus per gemeente enorm verschillen welke extra voorzieningen er zijn of niet en het zorgt voor een enorme discriminatie omdat niemand meer gelijk behandelt wordt in Nederland met dezelfde rechten. Ik denk dat dit één de grootste misser is van dit kabinet want wil men in Europa gelijke rechten, binnen Nederland neemt de ongelijkheid enorm toe. Juist daarom zijn er al 10 duizenden bezwaren ingediend door aanvragers en zo ook de nodige rechtszaken aangespannen.

 

Dat jouw gemeente na 1 jaar nog niet heeft besloten hoe zij hier invulling aan gaan geven is gewoon treurig te noemen. Misschien de lokale politiek eens gaan aanschrijven?

 

   


DM8000 Newigma2

Share this post


Link to post
marie

Van een klein afstandje volg ik de ontwikkelingen op dit gebied met zorg.

 

Ik kan me opwinden over de brief, die @Freggel juist plaatst. Aan de ene kant is dit soort non-informatie overbodig, want het geeft geen antwoord op vragen, laat staan, dat het een oplossing biedt. En aan de andere kant is het taalgebruik van dien aard, dat een normaal iemand er geen wijs uit kan.

 

Regelmatig hoor ik op radio npo 1 bepaalde politieke figuren met zeer wollig taalgebruik uitleggen, dat als mensen niet de juiste hulp/ vergoeding meer krijgen, zij hun zaakjes verkeerd aanpakken..." Omdat er voor alle gevallen goede regels zijn...!"

Als dan schrijnende gevallen uit de praktijk ter sprake worden gebracht, "Kunnen zij

op specifieke gevallen geen commentaar geven..."

In dezelfde zin voegen ze er meestal nog aan toe, dat het het beste is, een brief met Uw klachten naar de gemeente te sturen....

Als dan gezegd wordt, dat men dit al diverse malen gedaan heeft, zonder wezenlijke oplossing, wordt voorgaand advies maar weer eens herhaalt...

Ook de advies organen zouden, volgens mij, zonder meer onmiddellijk opgeheven kunnen worden. Het enige, dat zij tot vervelens blijven herhalen, is, dat de gemeentes nu verantwoordelijk zijn....

Ik vermoed, dat de Nederlandse regering, vanuit de ivoren toren een leuk spelletje "afschuiven" gespeeld heeft, zonder vooraf te zorgen, dat de gemeentes ook voldoende toegerust waren, om deze extra administratie op te vangen.

 

Ik wens alle mensen, die tegen dit fenomeen moeten opboksen, veel sterkte.

En dat dezelfde regeltjes nog steeds van toepassing zijn, als voorheen, zodat zij alsnog vergoedingen ontvangen. Dat het probleem inderdaad bij de administratie van de gemeentes ligt, zoals politici mij willen doen geloven, in hun radio- en tv- optredens.... gr. George

 

Share this post


Link to post
Parabolica

Voorheen had de overheid de plicht om burgers duidelijk te informeren voor welke voorzieningen men in aanmerking kwam. Nu de gemeenten deze rol toebedeeld hebben gekregen wordt bewust veel informatie niet naar buiten gebracht. Immers de opdracht is bezuinigen op de zorg en kritisch te kijken naar aanvragen en zoals jij al schrijft George, antwoorden in brieven zijn soms onleesbaar voor iemand die niet bekend is met de bestuurlijke uitleg.

 

Rechters hebben zich daar inmiddels een duidend over uitgesproken dat gemeente zo niet mogen handelen maar men probeert de burger gewoon te ontmoedigen door ze tegen een muur van regels aan te laten lopen.

 

Het is niet te verklaren dat de ene gemeente de zaakjes wel op orde heeft en 10 kilometer verderop er niks is gebeurd. Het beginsel van behoorlijk bestuur en wat wet wettelijk is vastgelegd wordt op deze manier flink geschonden, maar niemand die hier actie tegen onderneemt nu veel gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Bezwaar maken of procederen kost veel energie afgezien dat niemand bekend is met de procedures en de gemeente hopen dat burgers daarom afzien van deze stappen.

 

Rutte heeft niet voor niks procederen flink duurder gemaakt want regeren is vooruit zien en aangezien onder zijn beleid er heel wat is veranderd en nog gaat veranderen heeft hij liever niet dat men naar de rechter gaat.

 

Het beste kan je kijken of er een belangenvereniging bestaat in de gemeente waar men woont en die ook stevige druk uitoefent op de lokale politiek. Politieke partijen aanschrijven kan ook werken want het geld is er om vergoedingen te verstrekken, of ze het ook willen uitgeven is een ander verhaal. 


DM8000 Newigma2

Share this post


Link to post
freggel1

Ik wordt er een beetje moe[deloos] van!  >:( :confused:

 

Antwoord van de gemeente Zundert, na de vraag die ik gesteld had: 

 

Goedemiddag,

 

 

 

Naar aanleiding van uw vraag over het mantelzorgcompliment deel ik u het volgende mede.

 

 

 

Voorheen werd vanuit de landelijke overheid waardering richting mantelzorgers geuit middels het verstrekken van een mantelzorgcompliment. De gemeente Zundert heeft het mantelzorgcompliment, zoals het voorheen landelijk werd georganiseerd, losgelaten en omgebogen naar maatwerk. Dat betekent onder meer dat er in de keukentafelgesprekken  aandacht zal zijn voor de mantelzorger en de ondersteuning die deze nodig heeft.

 

In onze  gemeente  vindt  mantelzorgondersteuning en –waardering plaats middels de subsidiering van de Stichting Welzijn Zundert. Het onder de paraplu van deze stichting werkzame Steunpunt Mantelzorg zorgt voor informatie en advies, een luisterend oor en praktische hulp aan mantelzorgers met het oog op het voorkomen van overbelasting. Ook respijtzorg door de Buddy of maatjestrajecten en de huiskamers ontlasten de mantelzorger. Waardering via groepsactiviteiten heeft als voordeel dat er grotere aantallen mantelzorgers worden bereikt en dat zij met elkaar in contact komen (lotgenoten contact). Mede daarom willen wij de dag van de mantelzorg in stand houden. We gebruiken dit platform om mantelzorgers te informeren, te bereiken, in beeld te krijgen en uiteraard ook om erkenning en waardering te geven.

 

Er wordt dus momenteel geen geldelijke vergoeding aan mantelzorgers uitgekeerd.

 

 

 

In 2015 heeft een stagiaire een nota geschreven over mantelzorg en –vrijwilligersbeleid. Deze nota moet nog worden vertaald in een beleidsnota en voorgelegd worden aan het college en aan de gemeenteraad. Mogelijk dat dit gevolgen heeft voor het mantelzorgbeleid, maar daar kan ik u op dit moment nog niets over vertellen.

 

 

 

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 


Happy Funboardin'

Share this post


Link to post
Black Tiger
Deze nota moet nog worden vertaald in een beleidsnota en voorgelegd worden aan het college en aan de gemeenteraad.

Gaaaaap.... oftewel dit gaat nog de nodige maanden duren.

 


Greetings, Black Tiger

Share this post


Link to post
Multispeed †

Het is te hopen dat die stagiaire er een beetje verstand van had want

anders wordt het het zoveelste gemeentelijke project wat gedoemd

is te mislukken.

 

Zwak om zoiets van een nota geschreven door een stagiaire te laten afhangen.

 

 


Vrede:

Periodes waarover geschiedenisboeken niets zinnigs weten te melden.

Share this post


Link to post
Parabolica

Ik zat eerder een lange reactie te schrijven maar het heeft eigenlijk geen nut. Overal lees je dat voorzieningen zijn afgeschaft ook waar gemeenten in 2014-2015 nog wel een vergoeding verstrekte. Zelfs de vergoeding vanuit de bijzondere bijstand is door dit kabinet afgeschaft.

 

Amsterdam liet pas nog 6 miljoen onbenut liggen die bedoeld was voor chronische zieken en het verdienmodel van gemeenten die toch al inkomsten missen gaat nu over de rug van de zieke burger. Maar ja, Rutte is er persoonlijk blij mee want zijn doel is om Nederland rijker te maken maar zeker niet beter.

 

 


DM8000 Newigma2

Share this post


Link to post
freggel1

Ik denk dat deze chronisch zieke eens gaat stoppen met het rijden naar therapeuten/ziekenhuizen/orthopedische instanties die ieder jaar weer mijn schoenen en polsbraces aanmeten.

Ik heb ooit eens iemand gesproken bij het UVW die vroeg wat ik mankeer, en na het gezegd te hebben, was zijn tegenvraag: En jij werkt nog?  De Freggelgrot en de BBQ-s zullen toch ergens van betaald moeten worden?  Ik ga echt niet achter de geraniums zitten!!!! 

 

En de hulp die hier aan huis komt voor het Freggelvrouwtje kan voortaan ook beter haar eigen koffie meebrengen, want ieder uur dat zij hier zit wordt ook gewoon berekend, want volgens de svb kunnen wij nog een kleine €300,- per maand missen aan deze zorg??? 

 

Mag een mens nog een hobby hebben?

 

Tummetoch....

 

Ohja, ik vergeet iets, keukentafelgesprekken?  IK HEB GEEN KEUKENTAFEL!


Happy Funboardin'

Share this post


Link to post
Parabolica

Zorg vermijden doe ik zelf al want €385,00 eigen risico is te veel. Vorig jaar had ik nog een ontsteking in mijn schouder en kon mijn arm niet meer bewegen en antibiotica hielp niet dus zei de specialist en de huisarts we gaan jou opereren.

 

Ga ik met een leuke vriendin twee dagen op een strandje liggen in de zon en kijk na 2 dagen is de hele ontsteking weg. Maar niet iedereen lost zo zijn gezondheidsproblemen op en het is te schandalig voor woorden dat de gezondheidszorg zo uitgekleed wordt.


DM8000 Newigma2

Share this post


Link to post
marie

Het is een droevige materie, maar ik kan niet nalaten een grapje te maken, nav laatste posting van @Parabolica:

 

Zal het Freggelvrouwtje het wel goed vinden, dat het Freggelmannetje enkele dagen met een vriendinnetje aan het strand gaat liggen...?

 

Als ik deze vraag serieus zou stellen, en er even over nadenk, geloof ik, dat het Freggelvrouwtje daar best toestemming voor zal geven, als het inderdaad maar opgelost is met deze alternatieve kuur....

Sterkte, en beste wensen voor jullie gezondheid, gr. George

Share this post


Link to post
Parabolica

Goeie vraag George aan Freggel1 of zijn vrouwtje het wel goed zal vinden maar Freggel kan i.p.v. een vriendin ook zijn freggelvrouwtje meenemen toch? :)

 

Door de stress dat alles duurder wordt is ontspanning juist een welkom iets. En in je eentje op het binnenhof in Den-Haag gaan protesteren omdat alles is afgeschaft dat heeft ook geen nut, met ze alle naar het strand is uiteindelijk ook leuker.


DM8000 Newigma2

Share this post


Link to post
freggel1

Ik zal makkelijk zijn Freggelvrouwtje heeft hier geen problemen mee, alleen, tja, om met het Freggelvrouwtje aan het strand te gaan liggen?

 

Ik ben alleen bang dat ze haar terugrollen. :D  ( Geintje van mijn kant, kan wel wat hebben en zij ook! )

 

Dat is helaas 1 van haar nadelen, en er al jaren voor naar diverse artsen loopt.


Happy Funboardin'

Share this post


Link to post
Parabolica

Ik zal makkelijk zijn Freggelvrouwtje heeft hier geen problemen mee, alleen, tja, om met het Freggelvrouwtje aan het strand te gaan liggen?

 

Vooraf kan je alles goed bespreken maar wat gebeurd er achteraf? :)

 

Dat is helaas 1 van haar nadelen, en er al jaren voor naar diverse artsen loopt.

 

Maar schieten jullie daar ook wat mee op met al die artsen bezoeken?

 

Reiskosten naar artsen en ziekenhuis zijn nog steeds aftrekbaar in de belastingaangifte, vraag daarom altijd een bewijs aan de balie van de arts.

 


DM8000 Newigma2

Share this post


Link to post
freggel1

Ze zijn echt gek aan het worden hier in Nederland.

 

De vrouw hier krijgt 1 uur per maand ondersteuning van uit de WMO, even een tafelgesprek.

Iedere periode van 4 weken ontvangen wij daarover een rekening, en meestal is dat een kleine €15,- die wij zelf moeten betalen.

 

Nu lopen ze weer achter met hun berekeningen, en ik mag hopen dat ze een verkeerde berekening hebben gemaakt, we moeten nu voor 4 periodes ineens €880,- betalen, de maximale eigen bijdrage???  Er zit zelfs een periode bij waar we ruim €550,- zouden moeten betalen voor 1 geleverd uur?

 

1 periode is er geen hulp geweest, en voor 1 uurtje per 4 weken ff €220,- gaan betalen?

 

Dit alles is eigenlijk een bedrag van €1745,-  maar het is inkomensafhankelijk. 

 

Ik ga morgen meteen bellen naar de instantie, en als alles volgens hun klopt dan ga ik binnenkort het gesprek aan met de deurwaarder.  :grr: :grr: :grr:


Happy Funboardin'

Share this post


Link to post
marie

inkomensafhankelijk ???

 

Als je rekening dan zo hoog is, is dat een teken, dat jullie teveel verdienen, Freggel...!

Dus hier kan ik geen medelijden mee hebben.... :achja: :achja: :achja:

Sterkte, gr. George

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  
  • Hosting Fun

×
×
  • Create New...

Important Information

By clicking the accept button you specifically agree to our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. If you don't agree, please leave this site.