Ach die Freek

R

redcar01

INTERNETTERS BELAGEN JURIDISCH MEDEWERKERS CANAL+ NEDERLAND?

Freek van den Engel, jurist bij Canal+ Nederland wordt op Internet door

satelliet-hobbyisten belaagd. Van den Engel is actief met het versturen van

brieven aan webmasters van websites die informatie geven of linken naar

sites over wijzen waarop zonder betaling naar de verscheidene boeketten

van Canal+ gekeken kan worden. Meestal gaat het om informatie of bestanden

waarmee de codering Mediaguard (en/of Irdeto) omzeild kan worden (hacken).

In de brief die Van den Engel per E-mail aan webmasters verstuurd refereert

deze aan artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Internetters twijfelen aan

de correctheid van de werkwijze van Van den Engel en beweren dat deze niet

kan eisen websites te sluiten, maar dat alleen rechter dat kan eisen. Door de

wijze

waarop de brief is opgesteld leggen veel webmasters zich er bij neer, waarop

sommigen

van mening zijn dat Van den Engel intimiterend te werk gaat. Internetters zouden

de (privégegevens) van Van den Engel hebben gepubliceerd en de jurist hebben

belaagd met mailtjes. Van den Engel zegt zelf 'weinig te hebben gemerkt' van

de acties van Internetters. De jurist stelt de afgelopen periode honderden

websites

te hebben aangeschreven die daarop gesloten zijn en ziet 'steeds minder sites'

terugkomen. Internationaal overlegt Canal+ Nederland de zaken met de Canal+

Groep

en het internationale anti-piraterij platform Stop.

 
CANAL+/- WATCH:

CANAL+ WINT RECHTSZAAK DEELS; BLANCO SMARTCARDS LEGAAL

Canal+ Nederland, dochter Canal Digitaal en Irdeto Access

hebben deels een rechtszaak tegen de satellietwinkel Xtra Sat gewonnen.

De rechtbank bepaalde o.a. dat Xtra Sat geen illegale kaarten mag aanbieden,

Canal+ gegevens moet overhandigen van diegenen die illegale kaarten heeft

vervaardigd, haar netto-winst van verkochte illegale smartcards moet afdragen

aan

Canal+ en de betaling van de proceskosten. Tevens kan Xtra Sat niet langer

produkten van Canal+en Irdeto aanbieden. In het kort geding eiste Canal+

ook de gegevens van consumenten aan wie de smartcards verkocht zijn.

De rechtbank bepaalde dat het privacybelang prevaleert boven

het belang van Canal+, waardoor deze eis is afgewezen. Canal+ meldde

in een eigen persbericht dat 'Xtrasat met onmiddellijk ingang [..] namen en

adressen van leveranciers en afnemers van de illegale kaarten en het aantal

verkochte illegale kaarten [..] moet bekendmaken.' Volgens jurist Freek van den

Engel moet dit zo gelezen worden dat het om het aantal afnemers gaat en niet om

de

gegevens van de afnemers, ondanks dat velen menen dat de melding 'bekendmaken

van afnemers' betekent dat het wel om deze gegevens zou gaan. Canal+ zegt dat

dit een persoonlijke interpretatie is. Canal+ en Irdeto eisten ook direct

schadevergoeding.

Aangezien de rechter hier niet op is ingegaan, heeft Canal+ inmiddels aangegeven

in een nieuwe procedure een schadeclaim te eisen op basis van deze uitspraak.

Het is opmerkelijk dat de rechter Canal+ wees op haar rechten en plichten.

Over de in beslag genomen zaken zegt de rechter dat Canal+ 'verre over de

schreef' is gegaan, aangezien jurist Freek van den Engel zowel medewerker

is van Canal+ Nederland verantwoordelijk is geweest voor het in bewaring

houden van een beslaglegging, terwijl dit uit de invloedsfeer van betrokkenen

dient te gebeuren. Volgens de rechter is dit niet te voren aangegeven in de

procedures waardoor deze bewijslast die door Canal+-medewerker Kees Färber

is onderzocht, door de rechtbank van weinig waarde wordt geacht. De rechtbank

heeft

eveneens gesteld dat blanco smartcards (onbeschreven smartcards) niet illegaal

zijn. Volgens de rechter zijn blanco smartcards niet met het doel ontworpen om

'toegang te verschaffen tot een beschermde dienst', waardoor deze als legaal

kunnen worden aangeduid. Doordat XtraSat echter smartcards aanbood die

zonder betaling gecodeerde boeketten (waaronder die van Canal+ Nederland)

kon decoderen, is de satelliethandelaar in overtreding getreden. Canal+ heeft

aangekondigd binnenkort een aantal andere zaken tegen handelaren te voeren.

In december legde de betaal-tv organisatie beslag bij het Zeeuwse MSat,

waartegen

volgens woordvoerder Hans van der Veen binnenkort geprocedeerd zal worden.

MSat-directeur Jack de Booij zegt champagne te hebben gedronken op de uitspraak

omdat aangetoond is dat Canal+ zelf over de scheef is gegaan en de rechter uit

heeft

gesproken dat blanco smartcards legaal zijn.

 
Tis wel duidelijk dat als je niet naar de pijpen danst van C+ ze je letterlijk als bedrijf kapot willen maken

Ik zie ze nog eens zo ver komen dat ze een eigen winkel keten voor alleen de decoder en smartcards openen

Robbie

 Hosting Fun

Advertenties

Terug
Bovenaan Onderaan