Foutmelding Pic.exe

B

bonkie

Al een tijdje bezig met loggen en na 3 maanden geprobeerd mijn goldwaffer weer te updaten.Jammer genoeg wil het met geen enkele van mijn 4 waffertjes.Als ik probeer een file te schrijven dan krijg ik de melding "schreiben ist fehlgeslage'". Heeft iemand een idee wat dit betekent?

Is mijn Moby Dick Kadoek of is er mogelijk een ander probleem?

 
Ik heb ook zo iets dergelijks voor, ik koop een paar nieuwe GW. Ik kan ze allemaal, op 1 na, goed proggen. Dat ene kaartje krijg ik maar niet geprogd. Bij prog eeprom krijg ik altijd error. Als ik dan nakijk dan staan er de prov in, maar de keys blijven blanco. Zou dit misschien een defekt kaartje zijn?

 
De problemen met mijn waffertjes zijn er nog steeds.

Harry gaf mij de suggestie dat ik mogelijk files met

CP (copy protection) erop heb gezet en dat hierdoor mogelijk

de PIC niet meer opgeladen kan worden.

Hij heeft 2 waffertjes van mij op zijn "ome-Willem-programmer"

geprobeerd maar ook hier totaal geen resultaat!

Ik ga er vanuit dat mijn waffertjes kadoek zijn maar mogelijk

dat anderen hier ook lering uit kunnen trekken.

Heeft iemand hier ervaring mee?

Onderstaande is fabrieks-info tav de PIC:

PIC16F84 contains 1024x14 word of FLASH program memory with 1000

erase/write cycles and 68 bytes of user RAM. The device also

features an 8-bit timer/counter with 8-bit programmable prescaler,

-WT-Watchdog timer with its own on-chip

-RC-oscillator for reliable operation,

-POR-Power-On-Reset

-PWRT-Power-up Timer

-OST-Oscillator Start-up timer

 Hosting Fun

Advertenties

Terug
Bovenaan Onderaan