Plainkey FAQ

B

Boer Koekoek

*Laatste verandering 1 juli 2000 aanpassing chids C+ en key 0e Premiere World en

nog wat meer.

Deze FAQ werd UITSLUITEND samengesteld met info uit het Irdeto4Free forum en

met

info van een paar leden van dat forum.

Met dank aan Rootback, Steffi en alle anderen die eraan meegewerkt hebben. Met

name gaat onze dank uit naar Locutus of Borg voor het op deze manier opstellen van

deze FAQ in het Duits.

Ook deze FAQ is door mij (Black Tiger) niet gemaakt doch uitsluitend vertaald van

het Duits naar 't Nederlands.

Let op! Dit is GEEN faq voor beginners, leer eerst via mijn of andermans faq's hoe je

met keys en .crd files om moet gaan. Verpruts je je kaart door toch zomaar te gaan

experimenteren dan is dat je eigen domme schuld en wij zijn niet aansprakelijk voor

schade. Denk er tevens aan dat deze gegevens zijn voor experimentele doeleinden.

Wil je kijken, neem dan een officieel abonnement op desbetreffende provider in jouw

land een pakket levert!

De strings van 1.4 kaarten kun je ook gebruiken voor 1.6 kaarten.

----------------------------------------------------------------

Plainkey-FAQ v 2.0 (1. Juli 2000)

De "Ruwe"-String:

=================

Even een opmerking van mezelf erbij: de X1 X2 X3 etc. zijn de plainkeys zelf. De

[AX] staat voor het adres dus op die plaatsen moet je de adressen invullen. Bij LiLo

moet je opletten of je een even of oneven key wil schrijven. Een even key is dus

bijv. 02, 04, 06 en oneven 01, 03, 05 etc. Bij even is de LiLo meestal 00 00 en bij

oneven 01 FF. Kijk dus goed wat er staat voor je begint!!!

----------------------------------------------------------------

2 Bytes op 1 Adres schrijven // Write 2 bytes to one address

01 01 00 00 00 10 c3 s0 00 0A 5f 03 [AX] X1 X2 s1

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

8 Bytes op 4 Adressen in 1 String schrijven ACS 1.2/1.4 // Write 8 byte to 4

addresses in one string for ACS 1.2/1.4

01 01 00 00 00 19 c3 s0 00 13 5f cc [AX] X1 X2 [AX] X3 X4 [AX] X5 X6 [AX] X7 X8

s1

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

10 Bytes op 5 Adressen in 1 String schrijven ACS 1.2 // Write 10 bytes to 5

addresses in one string for ACS 1.2

01 01 00 00 00 1e c3 s0 00 18 5f cc [AX] LI X1 [AX] X2 X3 [AX] X4 X5 [AX] X6 X7

5f

03 [AX] X8 LO s1

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

10 Bytes op 5 Adressen in 1 String schrijven ACS 1.4 // Write 10 bytes to 5

addresses in one string for ACS 1.4

01 01 00 00 00 1e c3 s0 00 18 5f cc [AX] LI LO [AX] X1 X2 [AX] X3 X4 [AX] X5 X6

5f

03 [AX] X7 X8 s1

----------------------------------------------------------------

[AX] Geheugenadres (eeprom adres)// EEPROM-address

X1-X8 PlainKey // Plainkey

LI LO Lead-in en Lead Out// Lead IN and Lead Out

De Adressen: // The addresses

============= =============

ACS 1.2

Provider 00

===========

AX Byte1 Byte2

--------------------------------

1a ProvID ProvID

1b ProvID 00

25 00 Mk

26 Mk Mk

27 Mk Mk

28 Mk Mk

29 Mk 00

LI LO

00 00 bij even Key // if the keytype is even (02/04/06/08/0A/0C/0E/10)

01 FF bij oneven Key // if the keytype is odd (03/05/07/09/0B/0D/0F/11)

[AX1]=72 (LI Key02/03)

[AX2]=73 (Key02/03 Key02/03)

[AX3]=74 (Key02/03 Key02/03)

[AX4]=75 (Key02/03 Key02/03)

[AX5]=(76 Key02/03 LO)

Dus op de 5 [AX] zet je achtereenvolgens 72 op de tweede 73 etc. tot je ze alle 5

gehad hebt.

Zo kun je dus ook de rest interpreteren.

77 LI Key04/05

78 Key04/05 Key04/05

79 Key04/05 Key04/05

7a Key04/05 Key04/05

7b Key04/05 LO

7c LI Key06/07

7d Key06/07 Key06/07

7e Key06/07 Key06/07

7f Key06/07 Key06/07

80 Key06/07 LO

81 LI Key08/09

82 Key08/09 Key08/09

83 Key08/09 Key08/09

84 Key08/09 Key08/09

85 Key08/09 LO

86 LI Key0a/0b

87 Key0a/0b Key0a/0b

88 Key0a/0b Key0a/0b

89 Key0a/0b Key0a/0b

8a Key0a/0b LO

8b LI Key0c/0d

8c Key0c/0d Key0c/0d

8d Key0c/0d Key0c/0d

8e Key0c/0d Key0c/0d

8f Key0c/0d LO

90 LI Key0e/0f

91 Key0e/0f Key0e/0f

92 Key0e/0f Key0e/0f

93 Key0e/0f Key0e/0f

94 Key0e/0f LO

95 LI Key10/11

96 Key10/11 Key10/11

97 Key10/11 Key10/11

98 Key10/11 Key10/11

99 Key10/11 LO

Provider 10

===========

AX Byte1 Byte2

--------------------------------

34 11 ProvID

35 ProvID ProvID

40 Mk Mk

41 Mk Mk

42 Mk Mk

43 Mk Mk

LI LO

00 00 bij even Key // if the keytype is even (02/04/06/08/0A/0C/0E/10)

01 FF bij oneven Key // if the keytype is odd (03/05/07/09/0B/0D/0F/11)

9a LI Key02/03

9b Key02/03 Key02/03

9c Key02/03 Key02/03

9d Key02/03 Key02/03

9e Key02/03 LO

9f LI Key04/05

a0 Key04/05 Key04/05

a1 Key04/05 Key04/05

a2 Key04/05 Key04/05

a3 Key04/05 LO

a4 LI Key06/07

a5 Key06/07 Key06/07

a6 Key06/07 Key06/07

a7 Key06/07 Key06/07

a8 Key06/07 LO

a9 LI Key08/09

aa Key08/09 Key08/09

ab Key08/09 Key08/09

ac Key08/09 Key08/09

ad Key08/09 LO

ae LI Key0a/0b

af Key0a/0b Key0a/0b

b0 Key0a/0b Key0a/0b

b1 Key0a/0b Key0a/0b

b2 Key0a/0b LO

b3 LI Key0c/0d

b4 Key0c/0d Key0c/0d

b5 Key0c/0d Key0c/0d

b6 Key0c/0d Key0c/0d

b7 Key0c/0d LO

b8 LI Key0e/0f

b9 Key0e/0f Key0e/0f

ba Key0e/0f Key0e/0f

bb Key0e/0f Key0e/0f

bc Key0e/0f LO

bd LI Key10/11

be Key10/11 Key10/11

bf Key10/11 Key10/11

c0 Key10/11 Key10/11

c1 Key10/11 LO

ACS 1.4 en 1.6

Provider 00

===========

AX Byte1 Byte2

--------------------------------

5d 00 ProvID

5e ProvID ProvID

69 MK MK

6a MK MK

6b MK MK

6c MK MK

LI LO

00 00 bij even Key // if the keytype is even (02/04/06/08/0A/0C/0E/10)

01 FF bij oneven Key // if the keytype is odd (03/05/07/09/0B/0D/0F/11)

9b LI LO

9c Key02/03 Key02/03

9d Key02/03 Key02/03

9e Key02/03 Key02/03

9f Key02/03 Key02/03

a0 LI LO

a1 Key04/05 Key04/05

a2 Key04/05 Key04/05

a3 Key04/05 Key04/05

a4 Key04/05 Key04/05

a5 LI LO

a6 Key06/07 Key06/07

a7 Key06/07 Key06/07

a8 Key06/07 Key06/07

a9 Key06/07 Key06/07

aa LI LO

ab Key08/09 Key08/09

ac Key08/09 Key08/09

ad Key08/09 Key08/09

ae Key08/09 Key08/09

af LI LO

b0 Key0a/0b Key0a/0b

b1 Key0a/0b Key0a/0b

b2 Key0a/0b Key0a/0b

b3 Key0a/0b Key0a/0b

b4 LI LO

b5 Key0c/0d Key0c/0d

b6 Key0c/0d Key0c/0d

b7 Key0c/0d Key0c/0d

b8 Key0c/0d Key0c/0d

b9 LI LO

ba Key0e/0f Key0e/0f

bb Key0e/0f Key0e/0f

bc Key0e/0f Key0e/0f

bd Key0e/0f Key0e/0f

be LI LO

bf Key10/11 Key10/11

c0 Key10/11 Key10/11

c1 Key10/11 Key10/11

c2 Key10/11 Key10/11

Provider 10

===========

AX Byte1 Byte2

--------------------------------

7c 11 ProvID

7d ProvID ProvID

88 MK MK

89 MK MK

8a MK MK

8b MK MK

LI LO

00 00 bij even Key // if the keytype is even (02/04/06/08/0A/0C/0E/10)

01 FF bij oneven Key // if the keytype is odd (03/05/07/09/0B/0D/0F/11)

c3 LI LO

c4 Key02/03 Key02/03

c5 Key02/03 Key02/03

c6 Key02/03 Key02/03

c7 Key02/03 Key02/03

c8 LI LO

c9 Key04/05 Key04/05

ca Key04/05 Key04/05

cb Key04/05 Key04/05

cc Key04/05 Key04/05

cd LI LO

ce Key06/07 Key06/07

cf Key06/07 Key06/07

d0 Key06/07 Key06/07

d1 Key06/07 Key06/07

d2 LI LO

d3 Key08/09 Key08/09

d4 Key08/09 Key08/09

d5 Key08/09 Key08/09

d6 Key08/09 Key08/09

d7 LI LO

d8 Key0a/0b Key0a/0b

d9 Key0a/0b Key0a/0b

da Key0a/0b Key0a/0b

db Key0a/0b Key0a/0b

dc LI LO

dd Key0c/0d Key0c/0d

de Key0c/0d Key0c/0d

df Key0c/0d Key0c/0d

e0 Key0c/0d Key0c/0d

e1 LI LO

e2 Key0e/0f Key0e/0f

e3 Key0e/0f Key0e/0f

e4 Key0e/0f Key0e/0f

e5 Key0e/0f Key0e/0f

e6 LI LO

e7 Key10/11 Key10/11

e8 Key10/11 Key10/11

e9 Key10/11 Key10/11

ea Key10/11 Key10/11

Bekende Plainkeys: // Known plainkeys:

=================== ================

Als iemand veranderingen of updates heeft, verzoek ik vriendelijk om mij deze te

mailen!

Provider |Prov.id|KeyType| Plainkey

----------------+----+----+------------------------

D+ / Telepiu | 00 | 02 | AE E8 F3 AD 62 2F AD 6E

D+ / Telepiu | 00 | 04 | DF A0 D1 2F C6 89 22 DE

D+ / Telepiu | 00 | 06 | 73 2C 0D 6B 7E 16 2F B5

D+ / Telepiu | 00 | 08 | 86 3A 60 65 78 39 C5 89

----------------+----+----+------------------------

C+NL - Adult+ | 00 | 02 | 98 09 7D 7A AA 17 51 9E

C+NL - Adult+ | 00 | 04 | 98 09 7D 7A AA 17 51 9E

C+NL - Adult+ | 00 | 06 | 98 09 7D 7A AA 17 51 9E

C+NL - Adult+ | 00 | 08 | DE 6A 2A 45 D6 32 09 04

C+NL - Adult+ | 00 | 10 | 41 B1 8C 42 1D D3 09 2E

C+NL - Adult+ | 00 | 0A | 80 22 68 BE 3B EE EB 3E

----------------+----+----+------------------------

PremWorld | 10 | 04 | 29 DD E7 82 F1 99 EE 4B

PremWorld | 10 | 04 | 37 26 18 D5 96 F7 5A 43

PremWorld | 10 | 0A | 4F B5 09 63 45 D6 C7 8D

PremWorld | 10 | 0C | BF 6E CB 1C 8C 63 09 F4

PremWorld | 10 | 10 | 7D B3 28 50 A9 E5 E6 D8

PremWorld | 10 | 11 | 4C AC 0D 7F 74 59 49 25

PremWorld | 10 | 0A | 4F B5 09 63 45 D6 C7 8D

PremWorld | 10 | 0C | BF 6E CB 1C 8C 63 09 F4

PremWorld | 10 | 0E | BC D8 56 6B F8 0E 92 D7

----------------+----+----+------------------------

ATV | 10 | 06 | B1 70 A2 CB 7F 1B 08 4F

----------------+----+----+------------------------

Stream | 00 | 02 | E6 59 84 4E 99 18 FF 61

Stream | 00 | 04 | 51 EE 10 F3 74 00 A0 1E

Stream | 00 | 06 | 96 82 7B D8 A4 54 4D CF (1-7 2000)

Stream | 00 | 08 | 09 58 F6 15 AE A3 5F 93

----------------+----+----+------------------------

Hellas | 00 | 06 | C8 0C FF 31 39 BC AA BA (1-7-2000)

----------------+----+----+------------------------

Aan Hellas en SCT heb je niets, omdat die te vaak keys wisselen. De laatste tijd

wisselt ook Stream dagelijks.

Hellas and SCT are senseless. They make too often ECM´s. Lately Stream also

changes keys daily.

Bekende ChannelID-Key-Kombinaties: // Known ChannelID-Key-Combinations

===========================================================

Provider | 00/10 | Key | ChID | Beschrijving/Description

---------------------------------------------------------

Premiere World | 10 | 11 | 7530 | PremWorld_Dealer

Premiere World | 10 | 0E | ???? | PremWorld_Dealer

Premiere World | 10 | 0A | FFFC | PremWorld_Dealer

ATV | 10 | 06 | 4E2A | ATV kanaal

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFF5 | Meeste kanalen, geen PPV / MostChannels, No PPV

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FF03 | Disney_Ragazzi

Telepiu (D+) | 00 | ?? | FFFB | ????

Telepiu (D+) | 00 | ?? | FFDF | ????

Telepiu (D+) | 00 | ?? | FFBF | ????

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFFE | Premium

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFFA | Basic

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFF6 | Mediaset & TMC & Info

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFEF | Cinemavinema

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FF02 | Formula 1

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFF0 | Season

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FF54 | Classica

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFB4 | Calcio B

Telepiu (D+) | 00 | 02 | FFB5 | Calcio A

Stream | 00 | 08 | FFFB | Meeste kanalen, geen PPV / MostChannels(Bluestream),

No PPV

Stream | 00 | 06 | FFF9 | 1 juli 2000

Stream | 00 | 02 | FFE7 | PPV

Stream | 00 | 02 | FFF8 | PPV

Stream | 00 | 04 | FF98 | Test

Stream | 00 | 02 | FFFF | SC 1-5

Stream | 00 | 02 | FFDF | Calcio

Hellas | 00 | 06 | FFFB

Hellas | 00 | 06 | FFF2

Hellas | 00 | 06 | FFF3

Hellas | 00 | 06 | FFD8

Hellas | 00 | 06 | FFC0 T/M FFC9

C+ NL | 00 | 02 | FFFE | Canal+Dealerkey

C+ NL | 00 | 02 | FFF0 | Testkanalen / TestChannels

C+ NL | 00 | 02 | FFF5 | Standaardkanalen (sbs, nl1,2,3 etc.)

C+ NL | 00 | 04 | FFF3 | C+1 und C+2

AdultX | 00 | 02 | FFEE | ?????

AdultX | 00 | 02 | FFF9 | ?????

Nova/Hellas en SCT wisselen te vaak met de keys om ze hier weer te kunnen geven.

------------------

Om de tabellen beter te kunnen zien, kun je ze ook middels kopieeren en plakken

overzetten naar een tekstverwerkingsprogramma zoals bijv. Wordpad.

To see the tables in the right format copy and paste this content in your

text-editor.

Have fun en wees voorzichtig met wat je doet!!!

 



Hosting Fun

Advertenties

Terug
Bovenaan Onderaan