Topic: Aanvulling op de handleiding van de DecLink v0.97 editor!

R

Redcat

Zoals ik al in de eerste handleiding zij volgt hier nu ’n vervolg op de uitleg voor het werken/editing met het programma DecLink V0.97.

Om de optie ‘Scan and Add’ in het ‘Channels list editor’ venster te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat je de stappen uit de eerste handleiding hebt doorlopen!

Eerst even ’n belangrijk punt vooraf, het scannen en toevoegen van kanalen gaat in dit programma op basis van de bestaande transponders uit de flashfile (waaruit o.a. de TPT of te wel de ‘transponder table is gefilterd). Het programma kan zelf niks met de transponders doen, dus die kunnen niet worden toegevoegd of worden geedit!!!

Hou hier dus rekening mee. Ga dus voordat je kanalen gaat scannen/toevoegen met dit programma, eerst via de gebruikelijke manier (dus op je ontvanger zelf) kanalen toevoegen van de ASTRA en indien van toepassing ook de Hotbird satelliet.

Ik ga ervan uit dat je dat wel weet, dit heeft namelijk in het verleden vaak genoeg in de verschillende forums/postings gestaan!

En zorg ervoor dat je de optie ‘in willekeurige volgorde’ zoeken kiest, als je de kanalen gaat inladen.

Nu gaan we met het programma DecLink V0.97 verder.

Aangezien de ontvanger in ‘service mode’ niet in staat is om ‘n DiSEqC switch aan te sturen is het van belang dat je indien je gebruik maakt van twee LNB’s (ASTRA en Hotbird) de DiSEqC er tussenuit haalt, verbind de ontvangercoaxkabel nu direct met de ASTRA coaxkabel. Nu worden alleen de ASTRA kanalen gescand en toegevoegd. Later volgen de Hotbird kanalen!

Zorg er verder voor dat de ontvanger weer in de ‘service mode’ staat.

Als eerste moet je even ’n kopie maken van de TPT en de TCS bestanden en die kopieën in ’n andere map bewaren dit is voor de zekerheid), dit is nodig omdat we de bestaande TPT en TCS drastisch gaan veranderen!

Als je kopieën hebt gemaakt druk je in het hoofdmenu op de optie 'Channels List Editor'.

Druk eerst op ’Load TPT and TCS’ om de kanalen en transponder lijsten te laden.

Nu verschijnen in het bovenste deel van het venster de transponders en in het onderste deel de kanalen.

Ga in het onderste deel op het eerste kanaal staan en druk rechts op ‘Set’ bij ‘Pn Start:’ (de huidige positie nummer verschijnt);

Ga nu op het laatste kanaal staan en druk rechts op ‘Set’ bij ‘Pn End:’ (de huidige positie nummer verschijnt).

Je hebt nu alle kanalen in je lijst gekozen, druk nu als laatste rechts op ‘Remove’. Alle kanalen zullen nu uit je lijst zijn verdwenen!

Dit is nodig om ervoor te zorgen dat bij het opnieuw scannen en toevoegen van kanalen er geen radio en data kanalen meer worden vastgelegd!

Overtuig jezelf ervan dat rechts alle opties zijn aangevinkt (‘Skip duplicates’, ‘Skip radio’, ‘Skip interactive services’, ‘FTA or MediaG**rd only’ ).

Druk boven in het venster op de eerste transponder. Zorg er vervolgens voor dat rechts onder de ‘Scan and Add’ knop de optie ‘Current TP only’ is geactiveerd en dus niet de andere ‘All’.

Dit zorgt ervoor dat er alleen in de nu active transponder wordt gezocht naar de juiste kanalen.

Dit is nu eerst nodig anders kan ik je het volgende venster niet uitleggen (kies je direct voor ‘All dan zal er in alle transponders van de lijst worden gezocht naar de juiste kanalen, en die actie is niet te stoppen!!!).

Druk nu op de ‘Scan and Add’ knop, er wordt weer ’n nieuw venster geopend en het scannen zal beginnen.

In dit venster ‘SI Data (Command 31)’ zie je nu dat linksboven door de ‘Service Identification’ (kortweg SID) nummers van de transponder wordt gelopen.

Als dit klaar is verschijnt er ‘Read OK’ Als je nog ’n keer door de SID’s wilt heenlopen kun je links op de knop ‘Read SI Data’ drukken.

Er is nu weer allerhande informatie verschenen.

Bij ‘Tables’ links zie je nu alle gevonden SID’s staan en één TID (Transponder Identification).

Druk je op de eerste TID dan verschijnt er bij ‘Details’ informatie over de aantal kanalen die via deze transponder worden uitgezonden.

Druk je op een van de SID’s dan verschijnt er bij ‘Details’ informatie over deze SID. Leuk om te weten maar je kunt er weinig mee.

Rechts bij ‘Channel list from TS Info Table’ zie je nu alle TV kanalen staan die er in die transponder gevonden zijn. Ga je op eentje staan dan verschijnt onder bij ‘Details’ info omtrent providerID’s, PBM’s, ECM’s en ga zo maar door. Dit is overigens wel nuttige informatie!

Nu kun je de getoonde gegevens ook nog opslaan in ’n tekst bestand. Kies je ‘Raw’ dan worden de gedetailleerde gegevens van de ‘Tables’ opgeslagen. Kies je ‘Details’ dan zullen de gedetailleerde gegevens van de ‘Channel list from TS Info Table’ worden opgeslagen.

In het midden van het venster kun je nog twee opties aanvinken. De eerste zorgt ervoor dat in het ‘Details’ gedeelte van het venster alleen de video en audio PID’s (Program Identification) worden weergegeven.

De verklaring voor de tweede optie moet ik je helaas schuldig blijven, want die zegt mij niets!

Ik denk dat dit venster nu wel voldoende is uitgelegd, je kunt dit venster nu wel sluiten. Zoals je ziet zijn de gevonden kanalen (indien volgens de specificatie geautoriseerd) aan de TCS Table toegevoegd.

Kies nu rechtsonder in het ‘Channels list editor’ venster de optie ‘All’, je wilt nu immers door alle transponders heenlopen om alle geschikte kanalen vast te leggen!

Druk nu weer op ‘Scan and Add’, het scannen zal nu weer beginnen en het ‘SI Data (Command 31)’ venster verschijnt weer. Het verschil is nu dat hij niet stopt als hij alle kanalen heeft gevonden in de eerste transponder. Er wordt nu direct verder gegaan met het scannen in de tweede transponder, enz..

Overigens worden de Horbird transponders overgeslagen, want die hebben geen signaal.

Probeer dit proces niet te stoppen, want dat is normaal niet mogelijk. Laat het programma rustig zijn gang gaan en kom over ’n uurtje nog eens terug. Als hij de juiste kanalen heeft gevonden in ’n transponder dan worden deze weer aan de TCS Table toegevoegd.

Als alle transponders bij langs zijn geweest heb je in de TCS Table nu zo’n 285 ASTRA TV kanalen staan die FTA of MediaG**rd gecodeerd zijn.

Je hebt dus nog ruimte genoeg om ook de Hotbird kanalen toe te voegen (dit indien je ’n tweede LNB op de Hotbird gericht hebt).

Haal de coaxkabel van de ASTRA LNB los en verbindt nu de ontvanger met de Hotbird LNB coaxkabel.

Ga nu weer alle transponders scannen middels het drukken op de ‘Scan and Add’ knop.

Nu zullen alle ASTRA transponders genegeerd worden (er is immer geen signaal) en worden alle Hotbird transponders afgescand op bruikbare kanalen.

Ik denk dat de rest van de plaatsen van de 999 beschikbare posities nu wel opgevuld worden.

Nu is het scannen en toevoegen van de kanalen klaar. Nu moet je weer zorgen dat de bijgewerkte lijst in de ontvanger komt.

Dit gedeelte heb ik ook al in de eerste handleiding vermeld, maar dit is zo belangrijk dat ik het hier nog maar even herhaal!

Als je klaar bent met editen druk je op 'Save TCS' en op 'Save TPT' en sluit dit venster, daarna ga je weer naar menu optie 'Data Flash Management'. Druk eerst op 'Extract Directory from Flash file' en click vervolgens in het rechter gedeelte op 'TCS $10044 $7512’ (Block: 1). Druk nu links op ‘Update TPT and TCS’. Click nu recht weer op ‘TPT $20044 $07F8’ (Block: 2) om vervolgens links weer op ‘Update TPT and TCS’ te drukken, als laatste sluit je dit venster. Nu is de Flash512k.bin file bijgewerkt en klaar om weer in de ontvanger geblazen te worden!

Ga nu naar de menu optie ‘Flash Eeprom Read/Write’, controleer voor de zekerheid of onderin het scherm de file naam ‘flash512k.bin’ staat ingevuld. Druk nu op ‘Read Flash Type’, alle opties in het schermgedeelte ‘Write DATA flash only’ worden zichtbaar.

Druk nu op ‘Program Dataflash’, de geheugenbanken die rechts aangevinkt staan worden stuk voor stuk gewist en weer voorzien van de nieuwe data.

GA IN GEEN GEVAL VINKJES WEGHALEN OF OP ANDERE KNOPPEN DRUKKEN, WANT DE GEVOLGEN KUNNEN ZEER ERNSTIG ZIJN!!!

Ik hoop dat ik nu alles gehad heb en dat iedereen nu ’n beetje met deze editor DecLink overweg kan.

Ik zal ongetwijfeld nog wel wat vergeten te vermelden zijn, daarom roep ik iedereen op om indien nodig toevoegingen op deze handleiding te posten, zodat er ’n zo klein mogelijke kans overblijft dat iemand met het editen de mist ingaat en zijn ontvanger vernield!

Greetings,

Redcat

 Hosting Fun

Advertenties

Terug
Bovenaan Onderaan